zaterdag 30 juli 2011

Zacht versus Hard licht


De volgende stelling dien je alvast te onthouden: de kwaliteit van het licht staat in directe relatie tot de grootte van de lichtbron ten overstaan van het onderwerp, de persoon.
Onder kwaliteit van het licht verstaan we zacht licht en hard licht. We spreken over zacht licht wanneer de lichtbron groot is ten opzichte van het onderwerp en hard licht wanneer de lichtbron klein is ten opzichte van het onderwerp.
Een voorbeeldje, de zon:
De zon is ontzettend groot, maar ten opzichte van een persoon hier op aarde is het een kleine lichtbron. Vaak vermijdt men om foto’s te maken in direct zonlicht, het veroorzaakt immers harde schaduwen, hard licht.
Wanneer het bewolkt is, dan vormt het wolkendek de lichtbron, dit is een erg grote lichtbron ten aanzien van het onderwerp, de persoon. Een wolkendek veroorzaak dus zacht licht, zachte schaduwen. Kijk eens om je heen, wanneer er zon is, zie je overal harde schaduwen, dus hard licht. Wanneer het bewolkt is, dan verdwijnen die schaduwen, en vloeit alles in elkaar over, dus zacht licht.
Wanneer we onze externe lichtbronnen opstellen houden we hiermee rekening. Willen we zacht licht dan vergroten we onze lichtbron. Dit kan door de lichtbron te combineren met een paraplu of een softbox en door die lichtbron dichtbij ons onderwerp te plaatsen. Om hard licht te bekomen plaatsen we onze lichtbron ver van ons onderwerp, of, indien dichtbij, nemen we een kleine lichtbron, een flitser zonder paraplu of softbox. Vergeet vooral niet dat de grootte van de lichtbron in relatie staat tot het onderwerp. Een grote lichtbron (zoals de zon of een paraplu) die ver van het onderwerp staat, wordt automatisch een kleine lichtbron in relatie tot dat onderwerp!
Praktisch kunnen we de lichtbron vergroten door de flitser in een paraplu te laten reflecteren of door de flitser doorheen een doorschijnende paraplu te laten flitsen. In studio worden dikwijls softboxen gebruikt. Allen zijn ze geschikt, ze hebben elk hun voor en nadelen, maar vergroten allemaal de lichtbron.


Zacht licht: let op de overgang van licht naar schaduw

Hard licht: let op de harde schaduw rand aan de neus en onder de kin


Onthou dus: hoe groter de lichtbron ten opzichte van het onderwerp, hoe zachter het licht.